Tietosuoja

Vesirakentaminen Mika Karhunen Oy
Lahdentie 647
42100 JÄMSÄ
vesirakentaminen@mikakarhunen.fi
Y:tunnus: 2952723-6
Puh: 040 542 4244
https://www.mikakarhunen.fi

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018. Asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Kuten tähänkin asti, huolehdimme henkilötietojen huolellisesta ja lainmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme asiakkaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.

Miksi keräämme henkilötietoja?

Käytämme asiakkaiden henkilötietoja sekä yritysten Y-tunnuksia laskutusta varten ja mahdollisiin yhteydenottoihin puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse työn aikana tai sen jälkeen.

Tietojen tarkistus ja/tai poisto

Omat tiedot meidän rekisteristä voitte tarkastaa ja halutessanne poistaa lähettämällä sähköposti vesirakentaminen@mikakarhunen.fi tai soittamalla numeroon: +35840 542 4244. Kyseiset tiedustelut voitte tehdä myös normaalina posti kirjeenvaihtona.
Miten säilytämme asiakkaiden henkilötietoja?

Henkilötietoja säilytämme turvallisesti kirjanpitojärjestelmässämme. Järjestelmä on suojattu käyttäjännimellä ja salasanalla. Meidän tietokoneemme ovat suojattu salasanalla ja niissä on virusohjelma. Meidän puhelimet ovat myös suojattu salasanalla. Puhelimissa löytyy asiakkaiden nimet ja puhelinnumerot.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
Asiakkaiden henkilötiedot pysyvät kirjanpitojärjestelmässämme, jos asiakas ei ilmoita haluavansa poistaa tietonsa. Myös vanhat laskut jäävät sekä järjestelmään että tiedot jäävät myös kirjanpitoon kirjanpitolain arkistointiajan mukaisesti.

25.5.2018 lähtien tulemme kaikissa tarjouksissa / hinta-arvioissa sekä sähköpostissa pyytämään, että kaikki asiakkaat hyväksyvät, että heidän henkilötiedot jäävät rekisteriimme. Tulemme myös erikseen kysymään, jos saamme luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi yhteistyökumppaneille työn tai tiedustelun kannalta oleelliseen tietoon.

Vesirakentaminen Mika Karhunen Oy

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen taustaa
Henkilötietolaissa (523/1999) on säädetty rekisteriselosteesta. Rekisteriseloste on täytynyt laatia erikseen jokaisesta rekisteristä, ja sen tarkoituksena on ollut informoida rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä.