Suunnittelu

Vesirakentaminen tai vesistörakentaminen on vesistön muuttamiseen tähtäävää rakentamistoimintaa. Tätä voi olla ruoppaus, täyttäminen, uusien vesiuomien kaivaminen. Vesirakentamista harjoitetaan vesistöjen käytön tai suojelun edistämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi tai maanviljelys- tai metsämaan kuivattamiseksi. Vesirakentamisessa käytettäviä rakenteita ovat padot, penkereet, tekojärvet, ojat, ruoppaukset ja läjitysalueet. Vesirakentaminen vaikuttaa jokien ja järvien vedenkorkeuksiin, virtaamiin tai pohjanmuotoihin sekä vesiympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. Rakentamisesta aiheutuvat haitat on minimoitava niin, että luonnonoloille, kalakannoille ja rannan tai vesialueen omistajalle ei aiheudu vahinkoa. Suomen vesilain mukaan vesirakentamiseen, silloin kun se aiheuttaa edellä kuvattuja seurauksia, tarvitaan lupa.

  • Haluamme olla luottamuksesi arvoinen.
  • Mottomme onkin, että näinhän me sovimme.
  • Sinun ideasi on meille tärkeä.

Autamme mielellämme projektinne suunnittelussa
sekä toteutuksessa!

Luotettava yhteistyökumppani

Koskaan ei voi kuitenkaan tietää.....

Teemme vesirakentamisesta suunnitelman pohjalta toteutuksen. Sopimuksen mukaisen suunnitelman esteenä voi olla esimerkiksi kaluston rikkoutuminen tai toimijan aikataulumuutokset. Vahingonkorvausoikeudessa säänellään sitä, miten vahingosta aiheutuvat haitalliset seuraukset jakautuvat vahingon kärsijän ja vahingon aiheuttajan kesken. Lähtökohtaisesti vahingon kärsinyt kärsii vahinkonsa itse, jollei ole olemassa lainsäädännössä hyväksyttyä vahingonkorvausperustetta.

Teemme minkä lupaamme

Näinhän me sovimme

Vastaamme asiakkaidemme asettamiin haasteisiin ammattitaidolla ja tehokkaasti. Pyrimme toiminnassamme suoriutumaan jokaisesta tehtävästä kerralla ja tehdä ne ehdottoman oikein. Otamme mielellämme vastaan palautetta tarjoamastamme töistä.

Autamme myös pienemmissä urakoissa

Aina sen työn ei tarvitse olla suuri urakka......

Toteuttaa niin pienet kuin laajamittaiset urakat ammattitaidolla. Toteutuksesta vastaavat kokeneet tekijät, jotka operoivat kohteessa kuin kohteessa sujuvasti. Palvelemme niin yksityisiä, yrityksiä sekä julkiselle sektorille.

Ruoppausta myös talvella

Ei se homma tarvitse aina kesäaikan tehdä, tulemme myös talvella.

Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi suuret ruoppaukset tulee sijoittaa virkistysajan ulkopuolelle keväälle ja syksyyn. Pienempiä ruoppauksia teemme läpi vuoden..Ota yhteyttä

Vaikka kuinka huolellisesti kahlaisit tämänkin sivuston, niin olemme melko varmoja, että sinullakin heräsi myös kysymyksiä. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä, me vastaamme!

Yhteystiedot